História

Folklórny súbor Gemer bol založený v roku 1975 pri Okresnom osvetovom stredisku v Rožňave, ako okresné folklórne teleso, so sídlom v Dobšinej.

Prvými vedúcimi súboru boli páni Dušan Tokarčík a Ján Krišťák st., choreografmi boli páni Ondrej Šimún a Ľudovít Šmelko. Tanečníkov tvorili chlapci a dievčatá z celej Slanskej doliny – z Rejdovej, Dobšinej, Vlachova, Gemerskej Polomy, spievali dievčatá z Gemerskej Polomy a chlapi z Vlachova. Ubiehajúcimi rokmi sa vystriedalo niekoľko stoviek účinkujúcich v jednotlivých zložkách súboru a uskutočnilo sa veľa vystúpení. Od svojho vzniku až dodnes sa súbor zameriava na spracovanie folklóru Horného Gemera, ale v jeho repertoári nechýbajú ani ukážky z iných regiónov – Horehronia, Zemplína a Spiša.

cropped-Logo-128

Významným medzníkom v živote súboru bol rok 1986, kedy sa zriaďovateľom súboru stalo Mestské kultúrne stredisko v Dobšinej. Novými vedúcimi súboru boli postupne páni Ján Ďurec a Dušan Herich, choreografie vytvárali Ján Lipták, Ing. Viliam Husár, pomocným choreografom sa stal Ján Fajdek. V tomto roku z iniciatívy pána Ľudovíta Šmelku svoju činnosť začala mužská spevácka skupina a následne v roku 1987 vznikla ženská spevácka skupina. Obidve skupiny tvoria základ súboru dodnes, ich vedúcimi sú Anna Macková a Ján Kuchár.

cropped-img18.jpg

Od roku 1986 sa tiež píše história Detského folklórneho súboru Gemerčatá. Založili ho manželia Husárovci a stal sa dôležitým článkom pri výchove nových členov súboru. V roku 1988 detský súbor prevzali manželia Mackovci a od roku 1997 až dodnes deti pracujú pod vedením Anny Mackovej a Márie Garanovej Krišťákovej.

Ďalším medzníkom v živote súboru bol rok 1991, kedy sa súbor transformoval na nezávislé občianske združenie. Posledná organizačná zmena nastala v roku 2010, kedy sa vedúcou súboru stala Anna Macková, choreografom Ing. Ján Garan Krišťák a vedúcim tanečnej zložky Slavomír Kuchár. V tomto roku súbor oslávil 35. výročie svojho založenia.

Folklórny súbor Gemer od svojho založenia pracuje za výraznej podpory mesta Dobšiná, ktoré súboru poskytuje priestory na nácviky a v rámci svojich možností aj finančnú pomoc.